کابل آنتن 75 اهم برند سیمکو دارای نشان ملی استاندارد و استاندارد Kema از کشور هلند.